Sneldooier

Contact us

Pointblank Str. 14, 54321, California

Sneldooier Startpagina

Gevaarlijke situaties door sneeuw en ijs? Iedereen het hele jaar ijsvrij met Sneldooier!

Stoepen, toegangswegen, laadperronnen en noem maar op:
allemaal plaatsen waar u moet kunnen vertrouwen op een veilige ondergrond. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor de veiligheid van anderen. Want u kunt aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van gladheid op én om uw terrein.

Toepassingen Sneldooier

Profiteer van het trefzekere gemak van Sneldooier en u hoeft niet meer bang te zijn voor ongelukken, schadeclaims of ontwrichting van uw bedrijfsvoering door gladheid.

De werkwijze is eenvoudig:
• De Sneldooier-korrels strooien, eventueel door middel van de handige strooimachine
• Zodra Sneldooier in contact komt met vocht, ijzel of sneeuw geeft het direct een warmte van 40-45°C af
• Sneldooier werkt tot 24 uur en kan ook preventief gestrooid worden

Zowel binnen (in vrieshuizen bijvoorbeeld) als buiten is Sneldooier de milieuvriendelijke oplossing die geen sporen nalaat. Geen uitgebeten vlekken of kringen, wel snel goed begaanbare wegen.

    Sneldooier is onschadelijk voor planten, bomen en gras!

Download hier de brochure | Download hier het veiligheidsblad

Extra informatie

Sneldooier (ook wel Dooikorrel genaamd) is een product in korrelvorm wat op een snelle wijze het probleem van ijzel en vastgekoekte sneeuw oplost, doordat de warmte van dit product deze doet smelten.

Sneldooier is onder andere ontwikkeld om er voor te zorgen dat de ‘vervelende inloop’ van zout en daardoor het ‘uitbijten’ van tegels, natuursteen of tapijt wordt tegengaan.

Het unieke product Sneldooier is milieuvriendelijker dan strooizout en spaart hierdoor onze natuur. Sneldooier kan daardoor dicht tot zeer dicht bij beplanting gebruikt worden. Planten zullen hierdoor niet verbranden of er op een andere manier hinder van ondervinden. Zelfs platgetrapte en vast gereden sneeuw is evenals ijzel goed met Sneldooier te ontdooien. Wanneer de temperaturen verder onder nul komen en pekel geen werking meer heeft, werkt Sneldooier door tot een temperatuur van -40 graden Celsius.

Het afkomstige smeltwater kan niet meer bevriezen. Als men na het strooien met een natte straat de nacht in gaat is er ongeacht de temperatuur de volgende dag zeker geen ijsbaan. Door deze langdurig preventieve werking hoeft men Sneldooier minder frequent te strooien. Hierdoor is het verbruik van deze dooikorrel lager dan bij de conventionele producten. Door deze eigenschappen is Sneldooier een oplossing met resultaat op alle fronten.

Met Sneldooier op voorraad voor de komende winter kan bij gladheid of voorspellingen daarvan direct voor gemak en veiligheid gekozen worden door met het product te gaan strooien.

Voor- / nadelen

In veel gevallen is men niet tevreden met de conventionele middelen zoals strooizout voor gladheidbestrijding omdat deze:

 • nadelig zijn voor het milieu
 • vele soorten natuursteen en tegels alsmede beton aantasten
 • corrosief zijn op metaal (b.v. bij een lift in het gebouw of metalen banden van stelcon platen
 • bij te lage temperaturen niet meer werken
 • beplanting, welke naast de bestrating staan, aantasten
 • langzaam werken, waardoor resultaat vaak lang op zich laat wachten
 • vervelende witte inloop in het pand geven, wat weer reinigingskosten meebrengt
 • niet preventief werken, waardoor men in frequentie vaker moet strooien
 • meer uren van het personeel kosten omdat ze vaker gestrooid moeten worden
 • vaak verklonterd zijn, welke hierdoor niet te verstrooien valt

Door de speciale samenstelling is Sneldooier:

 • vriendelijker voor het milieu (en wordt beplanting niet aangetast)
 • niet corrosief
 • zelfs werkzaam bij temperaturen onder nul, waar zout niets meer doet
 • sneller werkzaam en effectiever, waardoor direct een veilige toegang ontstaat
 • te gebruiken, zonder witte inloop en uitbijting te geven, zodat er na gebruik geen extra reinigingskosten bij komen
 • preventief werkzaam, waardoor men zeker in frequentie minder vaak strooit (dus veel minder hoeveelheid nodig)
 • goedkoper, doordat er veel minder uren van het personeel nodig zijn
 • onbeperkt houdbaar, waardoor aangeschafte voorraad nooit onbruikbaar wordt
 • vrij van klonten na langdurige opslag en daardoor altijd gebruiksklaar